Няколко думи


Балансирам между спокойно акварелно разлетите инк бои и експресивно положените маслени бои, между по-силните тонове и контраста и пастелните и сиви полутонове.

Картините се изграждат бавно слой след слой, но самото действие, самото рисуване е бързо и до някъде агресивно.

Искам да постигна чувство за въздушност и абстрактна пейзажност, като запазя усещането за движение и живот. Гледната точка е отгоре и отдалеч. Интересните и неочаквани детайли все пак изграждат и запазват общото излъчване.

В работата си акцентирам върху взаимното допълване на противоположностите.