ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ, ОТКОЛКОТО ОТГОВОРИ ...


Като прилепи от пещера излитат образите. Дали това са страхове или спокойни съзерцания. Дали това е новото, което искаме да видим или са отдавна познати неща. С какво искаме да се срещнем: със себе си или с непознатия свят. Дали искаме да бъдем предизвикани от картините и те да ни накарат да направим нещо различно или да ни успокоят, да видим красотата около себе си, да дишаме...

Какви са тези картини? Дали са рисувани дълго, наслоявани, мислени и довършени... Или са просто драсканици на един дъх, които изразяват внезапно чувство, искащо да излезе на бял свят. Може би са като всички дни, които преживяваме. Дни, които минават бързо, без да разберем от къде и как ни връхлитат и изчезват. Или са дни, които сме чакали много време, подготвяли, обмисляли и предвкусвали резултата от това, което ще се случи.

Изписвам върху мокрия пясък: Сбогом съмнения... Здравей свобода!